Ulga podatkowa na ekspansję

Ulga podatkowa na ekspansję jest dostępna dla podatników wdrażających nowe produkty na rynku lokalnym lub planujących ekspansję zagraniczną z istniejącymi produktami (nie obejmuje usług).
 

Zakres ulgi

Możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 100% kosztów poniesionych na rozszerzenie rynków zbytu, do wysokości 1 mln zł w danym roku podatkowym.
 

Warunki skorzystania z ulgi

Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów.
 

Koszty kwalifikowane

  • Działania promocyjno-informacyjne: reklamy, strony internetowe, publikacje, broszury
  • Udział w targach w kraju i za granicą: zakup standu, biletów, zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników
  • Dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów
  • Certyfikacja towarów oraz rejestracji znaków towarowych
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej