Ulga podatkowa na prototyp

Ulga podatkowa na prototyp jest dostępna dla podatników, którzy opracowali nowy produkt przynajmniej w skali przedsiębiorstwa i chcą go wprowadzić na rynek.
 

Zakres ulgi

  • możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej jak 10% dochodu.

 

Koszty kwalifikowane

  • koszty nabycia lub wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu
  • koszty materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu
  • koszty badań i ekspertyz
  • koszty stworzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji

 

Warunki skorzystania z ulgi

  • Produkcja próbna musi być związana z prowadzoną przez podatnika działalnością B+R.
  • Nie obejmuje nowych lub ulepszonych usług
  • Możliwość odliczenia w sześciu kolejnych latach następujących po roku, w którym koszty zostały poniesione.