Wnioski do PARP i NCBiR

Fundusze europejskie 2021 – 2027

 

W nowej perspektywie budżetu funduszy unijnych na lata 2021 – 2027 Polska otrzyma 76 mld euro.

56 procent funduszy unijnych zostanie rozdysponowanych na poziomie krajowym, a pozostałe 44% trafi do marszałków 16 województw na Programy Regionalne.

  

Wybrane Programy krajowe 2021-2027

 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Priorytety w programie:

 • wsparcie dla przedsiębiorców
 • środowisko sprzyjające innowacjom
 • zazielenienie przedsiębiorstw
 • pomoc techniczna

Beneficjenci: przedsiębiorcy oraz sektor nauki

Budżet: 37,1 mld zł

 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)

Cele programu:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym;
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne;
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030;
 • poprawę bezpieczeństwa transportu;
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia;
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Beneficjenci: przedsiębiorcy, jednostki samorządu, instytucje kultury i ochrony zdrowia oraz zarządcy dróg krajowych i linii kolejowych

Budżet: 113,4 mld zł
 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Priorytety programu:

 • przedsiębiorczość i innowacje
 • energia i klimat
 • spójna sieć transportowa
 • kapitał społeczny, turystyka oraz usługi uzdrowiskowe.

Beneficjenci: przedsiębiorcy, jednostki samorządu, instytucje kultury i ochrony zdrowia, zarządcy dróg krajowych i linii kolejowych z 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego.

Budżet: 12,3 mld zł

Wnioski do programów FENG, FENiKS oraz Polska Wschodnia będzie można składać do:

 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w przypadku kiedy Wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo, Konsorcja dużych z: MŚP i organizacjami badawczymi, Konsorcja dużych z: MŚP i organizacjami badawczymi,
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w przypadku kiedy Wnioskodawcą będą firmy z sektora MŚP lub Konsorcja MŚP

 

Programy regionalne

 

Każde z 16 województw posiada własny program europejski finansujący inwestycje na jego terenie.

Cele:

 • rozwój przedsiębiorczości
 • lepszy dostęp do edukacji, ochrony zdrowia i kultury
 • poprawa infrastruktury społecznej
 • troska o środowisko
 • technologie cyfrowe, energetyka i transport.

Budżet: 155,4 mld zł

Wnioski składa się w Departamentach Funduszy Europejskich poszczególnych Urzędów Marszałkowskich.