Ulga sponsoringowa

Ulga sponsoringowa (CSR) jest dostępna dla podatników, którzy ponieśli koszty na finansowanie działalności sportowej, kulturalnej lub wspierali szkolnictwo wyższe i naukę.
 

Zakres ulgi

Możliwość dodatkowego odliczenia o podstawy opodatkowania dodatkowych 50% kosztów poniesionych na działania społecznie użyteczne.
 

Koszty kwalifikowane

  • koszty na działalność sportową – wspieranie klubów, stypendia, imprezy sportowe (niemasowe)
  • finansowanie instytucji kulturalnych
  • koszty na wspieranie szkolnictwa wyższego i nauki – stypendia, staże, praktyki zawodowe dla studentów, studia podyplomowe dla pracowników