Wnioski do Horyzont Europa

Czym jest Horyzont Europa?

 

Horyzont Europa to program Komisji Europejskiej finansujący badania naukowe i innowacje technologiczne w ramach konkursów konsorcjalnych oraz indywidualnych. Na stronie Komisji Europejskiej można znaleźć szczegóły dotyczące aktualnych konkursów.

 

Kto może ubiegać się o finansowanie w ramach Horyzont Europa?

 • Podmioty mające osobowość prawną, w tym: instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, różnego rodzaju fundacje, administracja rządowa, samorządowa, organizacje międzynarodowe itp.
 • podmioty z państw członkowskich lub stowarzyszonych;
 • podmioty z państw o niskim lub średnim poziomie dochodu narodowego;
 • oraz z innych nie stowarzyszonych krajów trzecich, na określonych ściśle zasadach.

  

Konkursy indywidualne vs konsorcjalne

 

Konsorcjalne:

 1. Konkursy klastrowe – dotyczą określonych przez Komisję Europejską tematów, mają rozwiązywać konkretne problemy.
  • klaster 1: Zdrowie
  • klaster 2: Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
  • klaster 3: Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
  • klaster 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
  • klaster 5: Klimat, energia, transport
  • klaster 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.
 1. Programy European Innovation Council (EIC):
  • EIC Pathfinder – finansowanie przełomowych badań naukowych na wczesnych etapach prac. Wysokość dofinansowania 3 – 4 mln Euro.
  • EIC Transition – dalsze wsparcie dla technologii realizowanych w ramach EIC Pathifnder wykazujących potencjał biznesowy. Wysokość dofinansowania do 2,5 mln Euro.
 1. Granty European Institute of Innovation and Technology (EIT):
  • EIT KICKs – programy akceleracyjne i mentoringowe dla startupów, oraz partnerstwa dla biznesu z jednostkami naukowymi mające na celu wprowadzanie innowacji na rynek.

 

Indywidualne:

 1. EIC Accelarator – konkurs dla MŚP i startupów, które posiadają zweryfikowany rynkowo projekt, będący przełomowym rozwiązaniem na skalę Europy, mającym pozytywny wpływ na rynek, środowisko, społeczeństwo. Projekt może być skalowany, ale wdrożenie wiążę się z ryzykiem inwestycyjnym. Nie ma konkretnego tematu konkursu.
 2. EIC Pathfinder Challenges – finansowanie przełomowych badań naukowych na wczesnym etapie prac.
 3. EIC Transition – dalsze wsparcie dla technologii realizowanych w ramach EIC Pathfinder Challenges wykazujących potencjał biznesowy.
 4. EIT – programy wspierające startupy.

 

Jak zbudowane jest konsorcjum

 

Konsorcjum powinno składać się z co najmniej trzech niezależnych podmiotów, mających siedzibę w minimum trzech państwach członkowskich lub stowarzyszonych. Przy czym przynajmniej jeden z partnerów musi mieć siedzibę w państwie członkowskim. 

 

Czym jest poziom gotowości technologicznej

(TRL – Technology Readiness Level)?

 

To metoda szacowania dojrzałości technologii w fazie wchodzenia do programu Horyzont Europa.

Poziomy TRL w zależności od konkursu:

 • Projekty Klastrowe: TRL 2 do 8
 • EIC Accelerator: TRL 5/6 do 9
 • EIC Pathfinder: TRL 1 do 4
 • EIC Transition: TRL 4 do 6
 • EIT: TRL 1 do 8

 

Poziom dofinansowania w ramach Horyzont Europa

 

 • w większości konkursów: do 100% kosztów kwalifikowalnych
 • w projektach innowacyjnych realizowanych przez podmioty komercyjne: do 70%, choć w niektórych partnerstwach może to być do 60%
 • w projektach innowacyjnych realizowanych przez instytucje non profit: do 100%