ABGi France

Aktualności

Zapraszamy na SPACE.CONNECT.Local Lublin

Europejska Agencja Kosmiczna wraz z Brokerami ESA w Polsce oraz Urząd Miasta Lublin zapraszają na wydarzenie łączące sektor kosmiczny z...

Warsztaty z pozyskiwania funduszy UE w praktyce i rozliczania ulgi B+R

Warsztat o możliwościach pozyskania finansowania dla przedsiębiorców z dotacji unijnych, generowania oszczędności z tytułu rozliczenia ulgi badawczo – rozwojowej i...

Wydarzenia organizowane przez Komisję EU – kwiecień i maj 2024

Wydarzenia organizowane przez Komisję EU - kwiecień i maj 2024

Wsparcie projektów wodoryzacji gospodarki

Przeczytaj informacje o konkursie NFOŚiGW w ramach Programu Wodoryzacji Gospodarki - wsparcie projektów dotyczących innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem.

Dobry stan środowiska europejskich mórz i oceanów

Celem działania jest osiągnięcie dobrego stanu środowiska europejskich mórz i oceanów. Tematyka bieżącego konkursu jest dedykowana badaniu konsekwencji i zrozumieniu...

Lista konkursów Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ)

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest jednym z filarów polityki środowiskowej, klimatycznej i gospodarczej UE. Zachęcamy do pobrania listy aktualnych...

Uczelnie coraz bardziej dostępne

8.04.2024 rozpoczyna się nabór do konkursu na niwelowanie barier w dostępie osób z niepełnosprawnościami do edukacji na poziomie wyższym. Zapoznaj...

FENG Przedsięwzięcia infrastrukturalne na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej

Zapoznaj się z naborem przeznaczonym dla projektów umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, który ma na celu zwiększenie wykorzystania infrastruktury...

Granty na EUROGRANTY – konkurs dla instytucji badawczych

Aplikuj o dofinansowanie przygotowania wniosku w ramach jednego z centralnie zarządzanych Programów UE.

Ścieżka SMART to konkurs skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz small mid-caps

Ścieżka SMART jest konkursem skierowanym do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw  oraz small mid-caps, czyli spółek o średniej kapitalizacji.

Fundusze Europejskie na rzecz gospodarki (FENG)

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027, skrojony w taki sposób, aby być odpowiedzą na potrzeby transformacji polskiego rynku.

Czy w twojej firmie rozliczana jest ulga badawczo – rozwojowa?

Ulga B+R jest instrumentem fiskalnym dającym możliwość możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 200% kosztów pracowniczych oraz 100% innych kosztów...

Ścieżka SMART – dotacje na wzmacnianie innowacyjności przedsiębiorstw

Najbardziej popularnym konkursem w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 jest Ścieżka SMART w ramach Programu Funduszy Europejskich dla...

Słyszałeś o Granatach na Cyfryzację?

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. otworzy w 2024 konkurs Dig.IT. Cel konkursu: zwiększenie konkurencyjności cyfrowej polskich MŚP. Co można sfinansować? Zakup...

Piszemy wnioski na 15/15

Wniosek grantowy dla jednego z naszych klientów w konkursie Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) uzyskał 15 / 15...