Ulgi

Wspieramy w rozliczeniach ulg podatkowych

Ulga badawczo rozwojowa (B+R) ma za zadanie zwiększać innowacyjność polskich przedsiębiorstw i została wprowadzona do systemu prawnego 1.01.2016 r. Jest dostępna dla podatników CIT i PIT którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową przynajmniej na skalę przedsiębiorstwa i ponoszą z tego tytułu koszty.

Ulgi podatkowa na ekspansję

 

Ulga podatkowa na ekspansję jest dostępna dla podatników wdrażających nowe produkty na rynku lokalnym lub planujących ekspansję zagraniczną z istniejącymi produktami (nie obejmuje usług).

Ulga podatkowa na robotyzację

 

Ulga podatkowa na robotyzację jest dostępna dla podatników, którzy w latach 2022 – 2026 ponieśli koszty na robotyzację, czyli m.in. kupili fabrycznie nowe roboty przemysłowe oraz maszyny i urządzenia związane z obsługą robotów.

Ulga podatkowa na prototyp

 

Ulga podatkowa na prototyp jest dostępna dla podatników, którzy opracowali nowy produkt przynajmniej w skali przedsiębiorstwa i chcą go wprowadzić na rynek.

Ulga na innowacyjnych pracowników

 

Ulga na innowacyjnych pracowników jest uzupełnieniem ulgi badawczo-rozwojowej i skierowana jest do podatników, którzy ponieśli stratę za poprzedni rok podatkowy lub wysokość ich dochodu była niższa od kwoty przysługujących odliczeń z tytułu działalności badawczo – rozwojowej.

Ulga sponsoringowa

 

Ulga sponsoringowa (CSR) jest dostępna dla podatników, którzy ponieśli koszty na finansowanie działalności sportowej, kulturalnej lub wspierali szkolnictwo wyższe i naukę.