Ulga podatkowa na robotyzację

Ulga podatkowa na robotyzację jest dostępna dla podatników, którzy w latach 2022 – 2026 ponieśli koszty na robotyzację, czyli m.in. kupili fabrycznie nowe roboty przemysłowe oraz maszyny i urządzenia związane z obsługą robotów.
 

Zakres ulgi:

Możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kwoty kosztów poniesionych na robotyzację.
 

Koszty kwalifikowane:

  • zakup robotów przemysłowych oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych z nimi związanych
  • zakup maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer
  • zakup urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych
  • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych
  • koszty leasingu

 

Definicja robota przemysłowego:

Automatycznie sterowane i programowane urządzenie, o co najmniej trzech stopniach swobody stosowane przemysłowo, które:

  • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami wspierającymi
  • jest połączone z systemami teleinformatycznymi i monitorowane za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń
  • jest zintegrowane z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym