Wnioski do Europejskiej Agencji Kosmicznej

Cel programu BASS

(Business Applications and Space Solutions)

 

Wykorzystanie technologii kosmicznych do rozwoju produktów/usług o charakterze komercyjnym do zastosowań na Ziemi.

 

Dla kogo?

Program BASS oferuje finansowanie firmom i podmiotom naukowym (max 30 % budżetu projektu) na realizację innowacyjnych projektów o charakterze biznesowym, które wykorzystują co najmniej jedną technologię satelitarną:

 • satelitarne dane obrazowe
 • satelitarne dane nawigacyjne
 • telekomunikację satelitarną

Konkursy skierowane są do podmiotów ze wszystkich sektorów gospodarki.

 

Rodzaje konkursów

 

Konkursy o tematyce dowolnej z naborem ciągłym

 

Konkursy tematyczne z naborem ciągłym

 

Konkursy tematyczne z określoną datą zakończenia naboru

 • Tematyka wskazana przez ESA
 • Wskazane terminy zakończenia naboru
 • Link do ogłoszenia o konkursach tematycznych na stronie ESA (patrz pod competitive calls): https://business.esa.int/funding

 

Rodzaje projektów

W zależności od konkursu, aplikujący mają do dyspozycji następujące rodzaje projektów.
 

Kick-start

 • Czas realizacji 6 m-cy
 • Efektami projektu powinny być wszystkie poniższe:
  1. zidentyfikowane potrzeby użytkowników
  2. zdefiniowana architektura systemu
  3. biznes plan
 • Budżet projektu – maks. 60,000 EUR

 

Feasibility Study (Studium Wykonalności)

 • Ma na celu ocenę wykonalności technologicznej i biznesowej opracowywanego rozwiązania
 • Projekt nie powinien przekraczać 9 m-cy
 • Efektem pracy powinien być proof-of-concept
 • Odpowiada przejściu danego rozwiązania z TRL 3 na TRL 5

 

Demonstration Project

 • Ma na celu opracowanie pre-operacyjnej wersji rozwiązania oraz przetestowanie jej przez zidentyfikowanych wcześniej użytkowników końcowych
 • Projekt nie powinien przekraczać 24 m-cy
 • Odpowiada przejściu danego rozwiązania z TRL 5 na TRL 7/8

 

Poziomy dofinansowania

 

Link do strony ESA nt. poziomów dofinansowań dla każdego rodzaju konkursu w zależności od podmiotu składającego wniosek: https://business.esa.int/funding-schemes
 

Jak złożyć wniosek

Link do procedury składania wniosków na stronie ESA: https://business.esa.int/how-to-apply
 

Czytaj dalej