Wnioski

Wspieramy w pisaniu wniosków

Wnioski do Horyzont Europa

 

Horyzont Europa to program Komisji Europejskiej finansujący badania naukowe i innowacje technologiczne w ramach konkursów konsorcjalnych oraz indywidualnych. Na stronie Komisji Europejskiej można znaleźć szczegóły dotyczące aktualnych konkursów.

Wnioski do PARP i NCBiR

 

Fundusze europejskie 2021 – 2027

W nowej perspektywie budżetu funduszy unijnych na lata 2021 – 2027 Polska otrzyma 76 mld euro. 56 procent funduszy unijnych zostanie rozdysponowanych na poziomie krajowym, a pozostałe 44% trafi do marszałków 16 województw na Programy Regionalne.

 

Wybrane Programy krajowe 2021-2027

  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Wnioski do Europejskiej Agencji Kosmicznej

 

Program Europejskiej Agencji Kosmicznej o nazwie Business Applications and Space Solutions (BASS) oferuje finansowanie firmom i podmiotom naukowym (max 30 % budżetu projektu) na realizację innowacyjnych projektów o charakterze biznesowym, które wykorzystują co najmniej jedną technologię satelitarną:

  • satelitarne dane obrazowe
  • satelitarne dane nawigacyjne
  • telekomunikację satelitarną
    Konkursy skierowane są do podmiotów ze wszystkich sektorów gospodarki.