Expertises > Wnioski do Horyzont Europa

Wnioski do Horyzont Europa

 

Czym jest Horyzont Europa?

 

Horyzont Europa to program Komisji Europejskiej finansujący badania naukowe i innowacje technologiczne w ramach konkursów konsorcjalnych oraz indywidualnych. Na stronie Komisji Europejskiej można znaleźć szczegóły dotyczące aktualnych konkursów.

 

Kto może ubiegać się o finansowanie w ramach Horyzont Europa?

 • Podmioty mające osobowość prawną, w tym: instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, różnego rodzaju fundacje, administracja rządowa, samorządowa, organizacje międzynarodowe itp.
 • podmioty z państw członkowskich lub stowarzyszonych;
 • podmioty z państw o niskim lub średnim poziomie dochodu narodowego;
 • oraz z innych nie stowarzyszonych krajów trzecich, na określonych ściśle zasadach.

  

Konkursy indywidualne vs konsorcjalne

 

Konsorcjalne:

 1. Konkursy klastrowe – dotyczą określonych przez Komisję Europejską tematów, mają rozwiązywać konkretne problemy.
  • klaster 1: Zdrowie
  • klaster 2: Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
  • klaster 3: Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
  • klaster 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
  • klaster 5: Klimat, energia, transport
  • klaster 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.
  1. Programy European Innovation Council (EIC):
   • EIC Pathfinder – finansowanie przełomowych badań naukowych na wczesnych etapach prac. Wysokość dofinansowania 3 – 4 mln Euro.
   • EIC Transition – dalsze wsparcie dla technologii realizowanych w ramach EIC Pathifnder wykazujących potencjał biznesowy. Wysokość dofinansowania do 2,5 mln Euro.
   1. Granty European Institute of Innovation and Technology (EIT):
    • EIT KICKs – programy akceleracyjne i mentoringowe dla startupów, oraz partnerstwa dla biznesu z jednostkami naukowymi mające na celu wprowadzanie innowacji na rynek.

    

    Indywidualne:

    1. EIC Accelarator – konkurs dla MŚP i startupów, które posiadają zweryfikowany rynkowo projekt, będący przełomowym rozwiązaniem na skalę Europy, mającym pozytywny wpływ na rynek, środowisko, społeczeństwo. Projekt może być skalowany, ale wdrożenie wiążę się z ryzykiem inwestycyjnym. Nie ma konkretnego tematu konkursu.
    2. EIC Pathfinder Challenges – finansowanie przełomowych badań naukowych na wczesnym etapie prac.
    3. EIC Transition – dalsze wsparcie dla technologii realizowanych w ramach EIC Pathfinder Challenges wykazujących potencjał biznesowy.
    4. EIT – programy wspierające startupy.

     

    Jak zbudowane jest konsorcjum

     

    Konsorcjum powinno składać się z co najmniej trzech niezależnych podmiotów, mających siedzibę w minimum trzech państwach członkowskich lub stowarzyszonych. Przy czym przynajmniej jeden z partnerów musi mieć siedzibę w państwie członkowskim. 

     

    Czym jest poziom gotowości technologicznej

    (TRL – Technology Readiness Level)?

     

    To metoda szacowania dojrzałości technologii w fazie wchodzenia do programu Horyzont Europa.

    Poziomy TRL w zależności od konkursu:

    • Projekty Klastrowe: TRL 2 do 8
    • EIC Accelerator: TRL 5/6 do 9
    • EIC Pathfinder: TRL 1 do 4
    • EIC Transition: TRL 4 do 6
    • EIT: TRL 1 do 8

     

    Poziom dofinansowania w ramach Horyzont Europa

     

    • w większości konkursów: do 100% kosztów kwalifikowalnych
    • w projektach innowacyjnych realizowanych przez podmioty komercyjne: do 70%, choć w niektórych partnerstwach może to być do 60%
    • w projektach innowacyjnych realizowanych przez instytucje non profit: do 100%