Wsparcie projektów wodoryzacji gospodarki

 

Przeczytaj informacje o konkursie NFOŚiGW w ramach Programu Wodoryzacji Gospodarki – wsparcie projektów dotyczących innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem

Zapowiedziany przez NFOŚiGW konkurs wpisuje się w temat badań przemysłowych i rozwojowych nad innowacyjnymi jednostkami transportowymi, napędzanymi wodorem.

Nabór: 02.05.2024 – 31.07.2024
Budżet na realizację celu programu wynosi 1 193 009 000 PLN (w tym 493 009 000 PLN dla bezzwrotnych form finansowania).

Beneficjenci: Przedsiębiorstwa, Instytucje naukowo-badawcze

Planowane do finansowania w ramach konkursu są:

  • projekty B+R dotyczące nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem wraz z niezbędnymi testami, uwzgledniającymi realne warunki eksploatacji oraz wykonanie demonstratoróow skali 1:1;
  • zwiększenie mocy produkcyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem (np. budowa linii technologicznej lub fabryki).

W ramach konkursu, planowane do sfinansowania są 3 projekty.

W ramach kosztów, kwalifikowane będą wydatki związane z:

  • realizacją prac B+R,
  • realizacji prac wdrożeniowych.

Planowane formy dofinansowania:

  • dotacja
  • pożyczka.

Minimalna, przewidywana wartość kosztów kwalifikowanych, to 10 mln PLN

Maksymalna kwota dotacji wyniesie 150 mln PLN

Maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć 300 mln PLN

Mogą cię zainteresować

Zapraszamy na SPACE.CONNECT.Local Lublin

Europejska Agencja Kosmiczna wraz z Brokerami ESA w Polsce oraz Urząd Miasta Lublin zapraszają na wydarzenie łączące sektor kosmiczny z...

Warsztaty z pozyskiwania funduszy UE w praktyce i rozliczania ulgi B+R

Warsztat o możliwościach pozyskania finansowania dla przedsiębiorców z dotacji unijnych, generowania oszczędności z tytułu rozliczenia ulgi badawczo – rozwojowej i...

Wydarzenia organizowane przez Komisję EU – kwiecień i maj 2024

Wydarzenia organizowane przez Komisję EU - kwiecień i maj 2024