Czy w twojej firmie rozliczana jest ulga badawczo – rozwojowa?

Ulga B+R jest instrumentem fiskalnym dającym możliwość możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 200% kosztów pracowniczych oraz 100% innych kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność B+R.

Ulga B+R rozliczana w bieżącym roku podatkowym oraz poprzez korekty do 5 lat wstecz.

Projekty kwalifikujące się do rozliczenia ulgi B+R: są nowe dla firmy, twórcze, niepewne i systematyczne.

Przykładowe działania w branży produkcyjnej, jakie mogą być uwzględnione przy rozliczeniu ulgi B+R:

 • opracowywanie nowych oraz ulepszonych wyrobów,
 • wytwarzanie narzędzi, oprzyrządowania i ich testowanie na potrzeby prób technologicznych dla realizacji zleceń,
 • modernizacja/modyfikacja maszyn produkcyjnych,
 • projektowanie nowych wyrobów, narzędzi i części zamiennych do maszyn,
 • współpraca z jednostkami naukowymi w zakresie badań materiałowych

Przygotowanie nowego rozwiązania w przedsiębiorstwie wiąże się następującymi działaniami B+R:

 • analizy rynku, konkurencji oraz wymagań klientów,
 • dyskusje i warsztaty – tworzenie koncepcji,
 • projektowanie rozwiązania,
 • wykonanie prototypu,
 • testy, weryfikacje oraz dostosowania i modyfikacje
 • usystematyzowanie nowej wiedzy i przekazanie do produkcji.

Więcej informacji na temat Ulgi Badawczo Rozwojowej

Case studies

Case study – produkcja pojazdów specjalnych

Firma kupuje busy, które modyfikuje i tworzy pojazdy specjalne zgodne ze specyfikacją Klienta. Pojazd bazowy został rozebrany, a następnie zamontowano w nim elementy niezbędne dla Klienta, zmodyfikowano konstrukcję, dodano sprzęt.

Zidentyfikowane koszty kwalifikowane:

 • Koszty osobowe pracowników zaangażowanych w realizację prac B+R (wynagrodzenia, składki ZUS) na podstawie miesięcznej ewidencji czasu pracy, w tym wynagrodzenia za godziny pracy nadliczbowe
 • Koszt zakupu pojazdu bazowego
 • Koszt materiałów i surowców potrzebnych do wykonania prototypu/pierwszego pojazdu

Case study – produkcja maszyn do obróbki metalu

Rozpoznane w przedsiębiorstwie działania badawczo-rozwojowe to tworzenie nowych maszyn, które różnią się od wcześniej opracowanych i produkowanych.

Zidentyfikowane koszy kwalifikowane:

 • Koszty osobowe pracowników zaangażowanych w realizację prac B+R (wynagrodzenia, składki ZUS) na podstawie miesięcznej ewidencji czasu pracy, w tym wynagrodzenia za godziny pracy nadliczbowe.
 • Koszty materiałów i surowców przeznaczonych na tworzenie prototypów maszyn,
 • Koszt odpisów amortyzacyjnych WNiP – od oprogramowania używanego podczas pracy nad projektowaniem prototypów

Case study – produkcja elementów metodą wtrysku tworzywa sztucznego

Firma zajmuje się wtryskiem tworzywa sztucznego. Każdorazowo przy nowych projektach realizowanych na zlecenie Klientów, powstaje nowe narzędzie (forma wtryskowa), które nie staje się środkiem trwałym firmy.

Zidentyfikowane koszy kwalifikowane:

 • Koszty osobowe pracowników zaangażowanych w realizację prac B+R (wynagrodzenia, składki ZUS) na podstawie miesięcznej ewidencji czasu pracy, w tym wynagrodzenia za godziny pracy nadliczbowe.
 • Koszty materiałów i surowców, w tym forma wtryskowa (nie jest środkiem trwałym firmy i jest niezbędnym materiałem do wykonania projektu)
 • amortyzacja maszyn (wtryskarek) w takim stopniu, w jakim były one zaangażowane w tworzenie prototypów oraz produkcję próbną, testową

Mogą cię zainteresować

Zapraszamy na SPACE.CONNECT.Local Lublin

Europejska Agencja Kosmiczna wraz z Brokerami ESA w Polsce oraz Urząd Miasta Lublin zapraszają na wydarzenie łączące sektor kosmiczny z...

Warsztaty z pozyskiwania funduszy UE w praktyce i rozliczania ulgi B+R

Warsztat o możliwościach pozyskania finansowania dla przedsiębiorców z dotacji unijnych, generowania oszczędności z tytułu rozliczenia ulgi badawczo – rozwojowej i...

Wydarzenia organizowane przez Komisję EU – kwiecień i maj 2024

Wydarzenia organizowane przez Komisję EU - kwiecień i maj 2024