FENG Przedsięwzięcia infrastrukturalne na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej

 

Zapoznaj się z naborem przeznaczonym dla projektów umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, który ma na celu zwiększenie wykorzystania infrastruktury badawczej, komercjalizację wyników prac B+R, transfer technologii i polepszenie zarządzania innowacjami.

Nabór dedykowany jest projektom umieszczonym na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. W ramach konkursu planowane jest dofinansowanie rozwoju publicznej infrastruktury badawczej.

Dodatkowo projekty muszą zawierać integralne działania, które wzmocnią kompetencje kadry naukowej w obszarach takich jak: wykorzystanie infrastruktury, komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych, transfer technologii, czy zarządzanie innowacjami.

Nabór wniosków: 04.03.2024 – 22.07.2024

Alokacja: 445 mln zł
VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie.

Poziom dofinansowania dla części niegospodarczej to 100% a dla części gospodarczej  nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.
Jednocześnie komponent gospodarczy projektu powinien stanowić min. 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

W ramach projektu kwalifikowane mogą być między innymi:

 • Koszty aparatury naukowo-badawczej (środki trwałe, personel – w zakresie zaangażowania w wytworzenie środków trwałych w ramach projektu, amortyzacja, etc.)
 • Koszty WNIP
 • Koszty nieruchomości robót budowlanych
 • Usługi zewnętrzne
 • Koszty szkoleń (w tym zagraniczne)
 • Koszty pośrednie.

Wkład własny do projektu wniesiony może być:

 • przez wnioskodawcę albo wnioskodawcę i konsorcjantów lub
 • przez wnioskodawcę albo wnioskodawcę i konsorcjantów oraz przedsiębiorcę wnoszącego wkład.

  Projekt może być realizowany przez Wnioskodawcę samodzielnego albo przez konsorcjum. 

  Wnioskodawca samodzielny albo Lider konsorcjum powinien posiadać siedzibę w regionie słabiej rozwiniętym lub w regionie w okresie przejściowym, do którego należą:

  1. Województwa: małopolskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie;
  2. Region mazowiecki regionalny obejmujący podregiony:
   • Radomski (powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom),
   • ciechanowski (powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński),
   • płocki (powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock),
   • ostrołęcki (powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka), e) siedlecki (powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, m. Siedlce) ,
   • żyrardowski (powiaty: grójecki, sochaczewski, żyrardowski).

  Równolegle trwa nabór wniosków na projekty infrastrukturalne dedykowane projektom instytucji o charakterze Sieciowym, składających się z organizacji badawczych.

  W równoległym konkursie o dofinansowanie mogą starać się projekty realizowane wyłącznie w konsorcjum, gdzie liderem konsorcjum projektu jest podmiot należący do sieciowej organizacji badawczej. Projekt realizowany musi być przez co najmniej dwa podmioty należące do tej samej sieciowej organizacji badawczej.

  Mogą cię zainteresować

  Zapraszamy na SPACE.CONNECT.Local Lublin

  Europejska Agencja Kosmiczna wraz z Brokerami ESA w Polsce oraz Urząd Miasta Lublin zapraszają na wydarzenie łączące sektor kosmiczny z...

  Warsztaty z pozyskiwania funduszy UE w praktyce i rozliczania ulgi B+R

  Warsztat o możliwościach pozyskania finansowania dla przedsiębiorców z dotacji unijnych, generowania oszczędności z tytułu rozliczenia ulgi badawczo – rozwojowej i...

  Wydarzenia organizowane przez Komisję EU – kwiecień i maj 2024

  Wydarzenia organizowane przez Komisję EU - kwiecień i maj 2024